Bioopad není odpad. Kompostuj!

Na skládku se nehodí, rozkládáním vznikají skládkové plyny, které unikají do ovzduší a obsahují velké množství metanu, skleníkového plynu. Že bychom z něj získali alespoň nějakou energii spalováním, je bohužel také špatný nápad. Je vlhký a špatně hoří, takže se na jeho spálení musí vynaložit naopak ještě více energie. S výjimkou dřeva ze zahradního odpadu.

Read More